Komende Gebeure

"Kattebakverkoping"- 10 September 2016

meer...

 

Welkom by 'n Gemeente wat omgee.  In hierdie Gemeente gaan dit om die liefde van God vir elke mens, oor alle grense heen.  Gedring deur Sy Liefde, het God in Christus Jesus die grens oorgesteek na alle mense.  Mense soos ek en jy.  Daarom is jy welkom in ons Gemeente.  Op ons beurt, op die voetspoor van Jesus, steek ons ook in liefde grense oor na mense.


Leef die Drie-enige God se Hoop met Vreugde, Vrede, Liefde en Omgee!

 

Bybel Verse

Vierde Kruiswoord : Godverlatenheid “My God, my God, waarom het U My verlaat?”

Matt 27:46, Mark 15:34

Want as ten gevolge van die misdaad van die één die dood geheers het deur die één, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die Één, Jesus Christus.

Romeine 5:17

Vyfde Kruiswoord : Lyding “Ek is dors.”

Joh 19:28

As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

1 Johannes 1:9

Derde Kruiswoord : Troos en Versorging “Daar is u seun... Daar is jou moeder.”

Joh 19:26-27

Nuutse Preek

Sê die Here... "Ek is hier..."

Deur Hennie Smit Voorlesing, 09 Aug 2016

Teken in op ons nuusbrief

Ons Kerk

Mootvallei NG kerk is 'n jong dinamiese gemeente wat ontstaan het na samesmelting van 3 vorige gemeentes. Die missie van uitleef van ons geloof in die Here deur hoop, vreugde, liefde en omgee beskryf die onderliggende meelewendheid van gemeente lede met mekaar en die gemeenskap. Die predikante, aktiwiteits leiers, kerkraad en jeug leiers werk saam om 'n gedugte span te vorm wat die lidmate en gemeenskap ondersteun.

Adres

hoek van Louis Trichardt Straat en Morgan Laan
Parktown
Pretoria
0186

Google Aanwysings

Kontak

T: +27 012 335 0611
F: +27 086 763 9981
E: info@mootvallei.co.za

Dienstye

Gebedsgeleentheid:
Elke Sondagoggend 08:15
Oggend Erediens:
09:00 (Voorsang begin 08:45)
Tee: Direk na Erediens (Geen tee in vakansie)
Aanddiens:
17:30 (Jeugdiens)

Sosiaal

Copyright © 2016 - Linuxweb | All rights reserved | Disclaimer | Terms of Use | Privacy Policy