Komende Gebeure

"Kattebakverkoping"- 8 Oktober 2016

meer...

 

Welkom by 'n Gemeente wat omgee.  In hierdie Gemeente gaan dit om die liefde van God vir elke mens, oor alle grense heen.  Gedring deur Sy Liefde, het God in Christus Jesus die grens oorgesteek na alle mense.  Mense soos ek en jy.  Daarom is jy welkom in ons Gemeente.  Op ons beurt, op die voetspoor van Jesus, steek ons ook in liefde grense oor na mense.


Leef die Drie-enige God se Hoop met Vreugde, Vrede, Liefde en Omgee!

 

Bybel Verse

Eerste Kruiswoord: Vergifnis: “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!”

Luk 23:34

Vierde Kruiswoord : Godverlatenheid “My God, my God, waarom het U My verlaat?”

Matt 27:46, Mark 15:34

Ek sal jou nie vergeet nie. Ek het jou naam in My handpalm gegraveer.

Jesaja 49:15

Derde Kruiswoord : Troos en Versorging “Daar is u seun... Daar is jou moeder.”

Joh 19:26-27

Sewende Kruiswoord : Oorgawe “Vader, in U hande gee Ek my gees oor.”

Luk 23:46

Nuutse Preek

Sê die Here... "Ek is hier..."

Deur Hennie Smit Voorlesing, 09 Aug 2016

Teken in op ons nuusbrief

Ons Kerk

Mootvallei NG kerk is 'n jong dinamiese gemeente wat ontstaan het na samesmelting van 3 vorige gemeentes. Die missie van uitleef van ons geloof in die Here deur hoop, vreugde, liefde en omgee beskryf die onderliggende meelewendheid van gemeente lede met mekaar en die gemeenskap. Die predikante, aktiwiteits leiers, kerkraad en jeug leiers werk saam om 'n gedugte span te vorm wat die lidmate en gemeenskap ondersteun.

Adres

hoek van Louis Trichardt Straat en Morgan Laan
Parktown
Pretoria
0186

Google Aanwysings

Kontak

T: +27 012 335 0611
F: +27 086 763 9981
E: info@mootvallei.co.za

Dienstye

Gebedsgeleentheid:
Elke Sondagoggend 08:15
Oggend Erediens:
09:00 (Voorsang begin 08:45)
Tee: Direk na Erediens (Geen tee in vakansie)
Aanddiens:
17:30 (Jeugdiens)

Sosiaal

Copyright © 2016 - Linuxweb | All rights reserved | Disclaimer | Terms of Use | Privacy Policy